Какъв ще е Вашия разход за отопление с термопомпа Вода-Вода,

 ако замените съществуващия начин на отопление на Вашето жилище.

Сравнение на разходите при различните видове отопление.

Какви са годишните Ви разходи за отопление ?    

   лева

Вид на използваното гориво в момента:    

Разходите Ви с термопомпа (вода-земя/вода) ще бъдат:    

   лева
Гориво (енергия) Калоричност в kcal/kg Калоричност в kWh Цена за kWh
Природен газ 8000 kcal/m3 9.28 kWh 0.109
Донецки-марка"АШ" 5759.9 kcal/kg 6.70 kWh 0.050
Дърва 2796.3 kcal/kg 3.25 kWh 0.044
Нафта 10516 kcal/kg 12.23 kWh 0.209
Ел. енергия 860 kcal/kWh 1.0 kWh 0.157
Дървесни пелети 4207 kcal/kg 4,88 kWh 0.086
Термопомпа с COP 4 --------------- --------------- 0.040

Назад към