УПРАВЛЕНИЕ и КОНТРОЛ
INTERNET
FULL SMART
CONTROL
(Low Price)

LOCAL  Controller

WiFi Controller

Room Termostat

SMART HOME

Съществуват три основни начина за контрол и регулиране на една или повече машини. Основното условие е машината да е управляема и/или регулируема. Изискванията към управлението са: достъпна и разумна цена, висока надежност, лесна поддръжка и комуникативност с потребителя. Тези изисквания се адаптират според приложението.

 

    Първият вид управление е регулатор от типа "LOCAL Controller", който е програмиран при инсталирането на термопомпата. Той контролира термопомпата ръководейки се само по нейни вътрешни данни и параметри.

(Включено е в цената на термопомпата)

   Вторият вид управление е като към регулатора се добави отдалечено устройство като "Room Termostat" което предоставя данни от сградата и чрез което термопомпата се програмира за различна работа през денонощието.

(Цена според модела 50 - 120 лв.)

    Третият вид управление е от типа "WiFi Controller" което управлява освен термопомпата и: Поливна система, Хидрофор, Вътрешно или Външно осветление, Вентилация, Озвучаване, Соларна система, Басейн, и други три уреда по избор на потребителя. За целта е необходимо кабелна свързаност до отделните устройства и възможност същите да бъдат управлявани. Визуализацията е управлението е чрез цветен "тъч скрийн" дисплей.

(Цена 700 лв.)

    Четвъртият вид управление с пълни функции на "SMART HOME" , с WiFi свързаност. Работи чрез "WiFi" комуникация през домашния рутер. Достъпен е през интернет браузер с парола и разполага със собствен WEB интерфейс. Може да се управлява през интернет или директно през рутера (без да е зависим от интернет, "облак", "сървър", "сайт" или други). Не е задължително да имате свалено приложение за мобилен телефон.

(Цена 800 лв.)


Вариантите са изброени по целесъобразност. Цените са достъпни в сравнение с много други комбинации от различни локални и индивидуални управления.

 

Отделно предлагаме самостоятелен, преносим и програмируем по време WiFi контакт с измерване на температурата за дистанционно управление на уреди до 2KW (On/Off). Работи съмостоятелно през локална WiFi мрежа, през интернет или като конфигурирана част от "SMART HOME". 

 



LOCAL  Controller

Room Termostat

WiFi Controller

SMART HOME

  ------------------------------------------------------------------------------

Обадете ни се за подробности, въпроси или консултаций.