ENERGY

С колко % от дохода си купувате енергия!   Защо с толкова много ?

виж често задавани въпроси            топлинен калкулатор за Android

Термопомпи Слънчева енергия Дърва Природен газ Петрол Вятърна енергия Атомна енергия

ПРИНЦИП на ОТОПЛЕНИЕТО: Колкото изстива сградата - толкова трябва да се топли! (за да се поддържа еднаква желана температура)

През годините човечеството е преминало през много варианти за отопление през зимните месеци. Основните предпоставки при избора са били - достъпност до ресурса, цена на енергоносителя, техническо решение за използване. В последните години все повече се отделя внимание и на замърсяването на околната среда и хигиеничност при експлоатация. Топлинната енергия използвана за отопление от човека е на ниво 50-60 градуса за да се поддържа стайна температура от около 23 градуса през зимата. Тази топлина се получава при изгаряне на горими материали или преобразуване на ел.енергия през съпротивление (реотан, електролит или друг материал). Доказа се, че това е скъп и остарял начин за производство на топлинна енергия.

През 20-21 век потребителите се ориентират към използване на безплатна възобновяема енергия осигуряваща им независимост от енергийните монополи. Широко се използва за нагряване на битова гореща вода слънчевата енергия  чрез слънчеви панели. Но те работят само през слънчевата част от денонощието. Като по-надеждни енергоизточници се използват температурата на околния въздух или постоянната температура на почвата в дълбочина 2-5 м. земята чрез термопомпи.  Докато въздуха променя температурата си сезонно в голям диапазон и това влияе на климатиците, то земята е огромен топлинен акумулатор и е сигурен топлоизточник с постоянна температура около 10-14 градуса, което гарантира пълноценно ОТОПЛЕНИЕ. Съвременните термопомпи  работят чудесно при тази температура и успяват с минимален разход на ел.енергия за задвижване да я превърнат в 50-70 градуса за потребителя. Не отделят никакви вредни емисии.

Р А З В И Т И Е   НА   Т Е Х Н И К А Т А  ЗА  О Т О П Л Е Н И Е
Хронология  на масово използване

Различни видове отопление

Енергоизточник

Цена на уреда

в лева

Вътрешна инсталация в лева

 лв. за кв/час топлина

(днес)

средно месечен разход лв.

за 100 кв.м. 3 стаи

в санирана сграда

до 18 в.

Камина с директно нагряване на въздуха

Дърва

2000

-

0,069

125

18-19 в.

Котел горивен (или камина с водна риза)

Дърва/въглища

2500

1000

0,057

105

19-20 в.

Котел на течно гориво

Мазут/нафта

2500

1000

0,194

350

Електрическо отопление

Ел.енергия

1500

1000

0,162

290

ТЕЦ (сгради в големите градове)

Газ или друго (дотация)

2500

1000

*0,085

150

20 в.

Газ (котел + централно газоснабдяване)

Газ

2050

1000

0,098

175

Пелети (котел + дозатор и бункер) Пелети 3500 1000 0,087 155

Климатици (стандартен сплит) КПД

ВЕИ - Енергия от въздуха

2800 - 3бр

-

0,079

142

20-21 в.

Термопомпа  АW (въздух/вода )

с модул за битова гореща вода

ВЕИ -Енергия от въздуха

3850

1000

0,069

120

Термопомпа  WW (земносвързана )

супер ефективна и практична

ВЕИ -Енергия от земята

4500

1000

0,052

100

Термопомпа  AWM (комбинирана )

лидер по ефективност и сигурност

ВЕИ -Енергия от земята или въздуха

4500 1000 0,052

94

Данните са за сгради според НАРЕДБА № 18 издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и министъра на регионалното развитие и благоустройството

Сравнителни данни за видовете отопление - ВАЖНО! Сравнителна таблица за реални РАЗХОДИ за отопление
Температури (статистика) гр.София Разходи при видове отопления             Разходи за енергия

 

 

Термопомпите - използват безплатна енергия от двата вида.

Земният слой  под 2м. е постоянен енергоизточник.

Околният въздух е условен енергоизточник.

Най-постоянният, сигурен и достъпен енергоизточник на топлина енергия е акумолираната в земната кора. Тя е от категория "възобновяем енергиен източник" - раздел "геотермална енергия". За нас хората, понятието топлина е относително. Вода под 18º. наричаме "студена", а над 20º "топла". Но за техниката, в "студената" вода в кладенеца също има топлина. Температурата на повърхностният земен слой под 2м. е целогодишно постоянна (10º-15º.). Поддържа се от слънцегреенето и чрез движението на водата под земята. Добива лесно чрез:

За нормалната и високоефективна работа на термопомпите тази топлина е достатъчна. В режим "Отопление" термопомпата загрява вътрешната отоплителна инсталация до 40º-50º, а бойлера над 60º. като отпадъкът е студ който отива в земята. В режим "Охлаждане" ползва директно температурата на земята, а може и допълнително да охлажда и до 7º.

Съотношението между вложената ел. енергия и получената топлина за потребителя достига 4-5 KW топлина с 1 KW ел.енергия . Това означава, че отоплението с термопомпа е с най-ниската цена за потребителя, в сравнение с всички познати днес методи. Таблица СОР

За сгради с повече помещения е подходяща Термопомпа - WW  и водни конвектори или радиатори в помещенията.

В околният въздух се съдържа топлинна енергия, която се извлича чрез вентилаторни топлообменници. Проблемът е, че плътността на въздуха като материя е ниска и съответно количеството топлинна енергия е сравнително ниско. Независимо от това, тази топлина е достатъчна за работа на въздушните термопомпи. Те се делят на две основни групи:

  • "сплит" - климатик от две тела (вътрешно и външно);

  • "чилъри" - външна машина за центр.климатизация.

При външни температури около 0º. влагата във въздуха (замръзването) затруднява извличането на тази енергия. Този ФАКТ прави тези машини ограничени при ползване за отопление при температури под -8º. Той не е подходящ за високо планинските райони. Има и модели комбинирани с ел.нагревател (или ел.котел) за компенсиране този недостатък.

Съотношението между вложената ел. енергия и получената топлина е 1част ел.енергия за 3 части топлина. (при външна температура +7º съгласно Европейските норми).  Таблица СОР

 

За сгради с повече помещения е подходящ (чилър) - Термопомпа - AW  и водни конвектори или радиатори в помещенията където не се изисква охлаждане. Има и модели с вграден програмируем ел.модул за работа под -15º.

"земносвързана" ТЕРМОПОМПА - WW (земя/вода или вода/вода)

"въздушна" ТЕРМОПОМПА - AW (въздух/вода)
  •  разходите за отопление са 50% от тези при отопление с газ.

  •  разходите за охлаждане са минимални - само за циркулация на водата в земята.

  • разходите за отопление са с 30% по-малки от тези на отопление с газ.

  • разходите за охлаждане са равни на тези с конвенционален сплит климатик, но може да отоплява и водата в бойлера.

Допълнителна информация за видовете термопомпи

Система   Въздух - Вода (AW) Система   Вода - Вода (WW) Система   КОМБИ (AWM)
Отопление с Термопомпа въздух/вода + Ел. ЗЕМНА серпентина - тип "затворена система" Използване на термопомпа КОМБИ
ПРИНЦИП на РАБОТА на термопомпа WW Дебит на вода от сондаж - "отворена система"  
Съотношение Ел.енергия -Температура Сондажна Термодвойка - принцип  

 

Как живеете?  Цените ли парите си?  Имате ли неразумни разходи за енергия ?  Колко ?

 Предлагаме Ви да забравите всичко това и да промените живота си !

Мнението на експерта е важно.    

 Често пъти хората установяват, че в домовете им е студено, въпреки че отоплението в конкретната стая работи. Това означава, че стаята изстива повече отколкото я топлим. При тази ситуация първоначално мнозина започват да се съмнавят в качеството на отоплителната система. Понякога единствено упрекват прекалено студеното време навън, а в други случаи фаворизират факта, че жилището им е със северно изложение.

    Причините обаче са доста по-различни и проблема не е в отоплителната система. Могат да се посочат четири основни фактора, в които се крие причината за липсата на достатъчно добро отопление.

На първо място това е загубата на топлина от прозорците. Това е най-често срещаният проблем, който не може да се разреши само с монтаж на мощен отоплител. Ако загубата на отопление от прозорците не бъде отстранена, няма да ви помогне дори и най-добрият модел отоплител. Най-често тази загуба се получава от голямо по площ и не дотам качествено остъкляване.

На второ място е загубата на топлина от движение на въздушни потоци от и към помещението. Пример за това е недобре уплътнена дограма (прозорци и врати) и/или стайна камина със засмукване на въздух от помещението. Дори и да имаме съвсем малки процепи, студеният въздух отвън преминава безпроблемно през тях. Поради тази причина вашето жилище няма как да бъде затоплено идеално, дори и отоплението да работи денонощно. А, ако все пак успеете да затоплите жилището до желаните градуси, то студеното течение, което се прокрадва в стаята, ще продължи да се усеща и да влияе негативно и на сметките за отопление.

На трето място това е загубата на топлина от външните стени на вашето жилище. Те оказват съществено влияние върху температурата в дома. Голямо значение има изложението на жилището – ако стените са северни, отоплението ще е значително по-трудно. Ако пък стените са южни, нещата са малко по-добри. Също така, голямо влияние оказва и това дали имате добра изолация или разполагате само с един панел и тапет върху него. При тази ситуация, колкото и силно да работи отоплението, тази стена ще си остане сравнително студена.

На четвърто място това е загубата на топлина от вътрешните стени на вашето жилище които са към по-студени помещения. Тук се включват и тавани и подове. Ако например стената е преграда между стая, в която също работи отоплението, това ще е благоприятно. Ако обаче стената е преграда между стая, която не се отоплява, то това ще окаже сериозно негативно влияние на разходите за отопление. Същото се отнася и за студен таван, или под,

Следователно:  Вашето жилище винаги има топлинни загуби. Вие можете да ги контролирате до известна степен - но не може да ги спрете. Тоест, не може да направите от жилището си "термос"!  Затова и топлинната енергия за Вашето жилище трябва да е с максимално ниска цена.