ТЕХНОЛОГИИ - енергетика ХХІ

Технологии, познати към момента, и доказани като съществуващи и работещи.


Водна, Геотермална, Ветрова и Слънчева Енергии... Всички изброени са от групата на Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Съществуват десетки елементарни технологии, преобразуващи тези видове енерги
я в електричество, топлина, механична работа и т.н. С развитие на технологийте се увеличава и относителния дял от общото енергопотребление. Световна тенденция е масовото им използване и заместване на привършващите изкопаеми горива. ЦЕНИТЕ на ЕНЕРГИЯТА (в т.ч. горивата) непрекъснато се повишават, като вече достигаг 30% и повече от средния доход на домакинство.

 

НО ИМА И ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ С ОГРОМЕН ПОТЕНЦИАЛ !

Лъчиста Енергия... Никола Тесла е разработил усилващ Magnifying предавател, Хенри Морей устройството за Лъчиста Енергия, Едуин Грей - ЕМА мотора, Пол Бауман известен със своята т.н. машина Тестатика Testatika Machine - всички използват “лъчиста енергия”. Тази енергия е наричана “статично” електричество и може да бъде добивана директно от околната среда или извлечена от обикновеното електричество по метод, наречен “фракционация” fractionation. Лъчистата енергия може да извършва същото, както обикновеното електричество, на цена по-малко от 1%. Тя не се държи точно като електричеството и това е допринесло за неразбирането й сред научните среди. В Швейцария Комуната Methernitha има шест работещи модела на Тестатика, които прихващат тази "лъчиста енергия".

Постоянни магнити... Д-р Робърт Адамс е разработил дизайн на електрически мотори, генератор и отоплители, които се задвижват от постоянни магнити.Моторът преобразува 100 вата електричество от източника, генерира 100 вата за презареждане на източника, и произвежда над 40 вата топлоенергия за две минути! Д-р Том Бердън има два работещи модела на електрически трансформатори, захранвани чрез постоянни магнити. Той използва 6 вата електричество за контролиране на магнитнитното поле, генерирано от постоянен магнит. Чрез канално прекарване на магнитното поле първо към една бобина а после към втора, като прави това много често и много бързо, в нещо като "пинг-понг" режим, устройството произвежда 96-вата електрическа мощност, без движещи се части. Бердън е нарекъл устройство си Неподвижен Електромагнитен Генератор Motionless Electromagnetic Generator, или "MEG". Устройството на Бердън е пресъздадено от Жан Луй Наудин във Франция. Принципа на действие е бил първоначално открит от Франк Ричардсън през 1978 г. Трой Риид има работещи модели на вентилатор, за който е характерно, че се нагрява, докато се върти. Нужно е точно същото количество енергия, с което се завърта и обикновен вентилатор. Има и множество работещи механизми, които произвеждат въртеливо движение само с постоянни магнити, мотора на Перендев, Минато и др.
Механични Отоплители... Има два класа машини, които трансформират малки количества механична енергия в големи количества топлина. Най-доброто от тези напълно механични разработки е въртящата се цилиндрична система, разработена от Френет и Перкинс. При тези машини един цилиндър се върти в друг с много малко разстояние между ротора и статора. Разстоянието между цилиндрите е изпълнено с течност, като вода или масло, която се нагрява. Друг метод използва магнити, монтирани на колело, които създават големи въртеливи течения в алуминиева плоскост, карайки я да бързо да загрява. Тези магнетични отоплители са били демонстрирани от Мюлер, Адамс и Рийд. Всичките системи отдават 10 пъти повече топлина от стандартните методи, използвайки същото количество входна енергия.
Супер Ефективна Електролиза... Вода
(H2O) - разложена на водород и кислород (HHO) с помоща на електричество се нарича "браунов газ" и е патентован от българина Илия Вълков, преименувал се по-късно на Юл Браун. Учебниците по химия твърдят, че за този процес е нужна повече енергия, отколкото може да бъде покрита от при-комбиниране на газовете. Това е вярно, но само при най-неефективното й използване. Когато водата бива бомбардирана със собствената си резонансна честота, използвайки система разработена от Стен Майер, наскоро, от Ксоген Пауър Инк, тя се разпада на газовете водород и кислород с помощта на много малко електрическа енергия. Също, използването на различни електролити, променя ефективността на процеса многократно. Знае се също, че дадени определени геометрични структури и повърхности работят по-добре от други. Приложена за задвижване на двигатели с вътрешно горене при цена, единствено за използваната вода. Факт е, че през 1957г. специална метална сплав е била патентована от Фрийдман, която спонтанно разлага водата на водород и кислород без нужда от външен електрически източник и без да предизвиква химически промени в самият метал. Това означава , че може да се произвежда водород от вода, безплатно и постоянно.
Имплозионни-Вихрови двигатели... Всички
сегашни ДВГ използват отделянето на топлина за предизвикване на разширяване и налягане, за да извършат работа. Торнадото, за да свърши работа, използва обратния процес на охлаждане и предизвика всмукване и вакуум. Виктор Шаубергер е първият построил работещи модели на Имплозионни двигатели през 1930 и 1940г. По-късно, Калум Коутс е писал нашироко върху работата на Шаубергер в книгата си Живи Енергии "Living Energies" и в последствие няколко учени са построили работещи модели на Имплозионно-Турбинни двигатели. Това са безгоривни двигатели, които произвеждат механична работа от енергия, извлечена от вакума. Има също и по-прости модели, които използват вихрови движения за да прихванат комбинацията от гравитация и центробежна сила и произведат непрекъснато движение във флуиди.
Студен синтез... През март 1989 двама химици, Мартин Флайшман и Стенли Понс, съобщават че са възпроизвели синтез на атомно ниво с помоща на просто настолно устройство. Твърденията биват “развенчани” като несъстоятелни и шест месеца по-късно обществеността загубва интерес. Студения синтез e реален. Неколкократно е било документирано излъчване на топлина в повече, но е била описана и ниско-енергийна трансмутация на атомни елементи, причинявайки дузина най-различни реакции. Тази технология определено може да произведе евтина енергия.

 

Има десетки други системи, които не са упоменати. Много от тях са добре тествани и работещи, също както гореспоменатите. Дори и този кратък списък е достатъчен за да разберете посланието: безплатната енергия е тук и сега. Тя предлага на света екологически чиста енергия за всеки в изобилие и е навсякъде около нас.

Днес е възможно да спрем производството на парникови газове и закрием всички атомни електростанции. Днес можем да обезсолим неограничено количество морска вода, при допустима цена. Цената за транспорт и производство на почти всяка стока може драстично да падне. Ще може да се отглежда храна в парници през зимата, във всяка точка на планетата. Всички тези чудеса на безплатната енергия, които могат да направят живота ни толкова по-лесен и по-добър за всеки, са били отлагани от десетилетия. Защо и кой е заинтересуван от това отлагане е логичен въпрос?

 

(материалът представлява подбрани извадки от "Глобалната мрежа" - Internet)