ФОРМУЛЯР - ЗАПИТВАНЕ за ЦЕНОВА ОФЕРТА

Контактна информация

Фамилия e-mail:    тел.:

Вие сте:    Собственика          Проектант Строителя        Търговец/Монтажник

 Раздел I - ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ                                                                                                                                        

Информация  за определяне на необходимата отоплителна и охладителна мощност

     Град:          Адрес (не задължително):

Апартамент Съществуваща сграда Не санирана сграда
Фамилна къща Ново строителство Санирана сграда с 5см
Промишлена / офис сграда В процес на проектиране Санирана сграда с 10см

       (кв.м.) Прозорци Ако има такива
       (кв.м.) Външни стени (м.) Сутерен  вкопаване
       (кв.м.) под и таван към не отопляем обем (м.) Под покривно - височина

помещения само за отопление    броя с обем (куб.м.)  - северни помещения, коридори, бани и др.
помещения отопл. и охлаждане броя с обем (куб.м.) - южни помещения, хол, дневна и др.

 ОБЩ ОБЕМ  на сградата (куб. м.)   (обем за отопление и/или охлаждане - без гараж и др.)

Модел Термопомпа

       AW (въздух/вода) - състои се от 2 тела (външно и вътрешно) капацитета се влияе от външната температура. ( Инфо )

       WW (вода/вода) с вода от кладенец-сондаж - необходим е сондаж(кладенец) с помпа ( Инфо )

       WW (вода/вода) с вкопана земна серпентина - необходимо е място в двора Ви за 1 или 2 канавки  - ( Инфо )

       AWM (вода-въздух/вода) комбинирана термопомпа -  супер ефективна но е необходима и серпентина.(Инфо )

   Предпочитания за възможностите на термопомпата (инсталация)

       Отопление       и Охлаждане      + Подгряване на Битова гореща вода в бойлер (70 градуса.)

    Допълнителни екстри към термопомпата

       Допълнителен стаен почасов температурен програматор за дистанционно управление. ( 50 лв.)

       Допълнителен топлообменник към WW за безплатно директно охлаждане от земята (freecooling) - ( 450 лв.)

 Раздел II - ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДРОБНА ОФЕРТА                                                                         

Наличната и монтирана техника в сградата

         Има наличен котел   kW   от вид:   Електрически    Газ    Въглища    Пелети   Дърва  

         Има изградена в сградата тръбна система с отоплителни тела :  Отворен тип    Затворен тип

Необходима нова (допълнителна) техника за сградата

        (бр.) Конвектори водни ( Инфо )   (бр.) Разпределителни кутии   - вкопани  стенни 
        (бр.) Радиатори ( Инфо ) (м.) Хоризонтална тръбна мрежа (етажна)
        (бр.) Лири за баня ( Инфо ) (м.) Вертикални щрангове (до Разпределителни кутии)
        (кв.м.) Подово отопление ( Инфо )  Бойлер със серпентина от  (лит.)
Допълнителни данни

  Предпочитано от Вас място за монтаж на термопомпата:                                                                                                    

Външно до сградата На фасадата На покрива Външно помещение Вътрешно техн. помещение

Желаете ли нов технически проект (ОВК / ЕнЕф)     Допълн. текст