КАКВО ИМА ВЪТРЕ В ТЕРМОПОМПАТА ?

Процесът в термопомпата, е топлообмен - “изпарение” и “кондензация” в херметизиран обем на специален газ (модифициран безвреден фреон). В режим "отопление", изпарението на фреона, се извършва в топлообменника (ИЗПАРИТЕЛ) в който циркулира водата от сондажа (или серпентината). Кондензацията на фреона, е в топлообменника (КОНДЕНЗАТОР) в който циркулира оборотната вода на “парното”. Промяната точката на кипене, се извършва с промяна налягането на фреоновите пари с КОМПРЕСОР. Освен тези три компонента, има и множество контролни и регулиращи елементи "Danfoss". За нормалната работа се грижи микропроцесорно управление " Dixell - Emerson".

СИСТЕМАТА и ТОПЛООБМЕНИЦИТЕ в GEOTOK

    На схемата е показана  термопомпената инсталация със сондажна термодвойка и с всички компоненти.Има икономичен и сигурен вариант без сондажи, а с вкопана земна серпентина

  В термопомпа “GEOTOK”, топлообменниците за сондажна вода, са  “кожухотръбни”. Те са изработени от медни тръби които пропускат песъчинки без това да влияе на работата. Не се налага филтруване с фини цедкови филтри които потребителя да контролира и почиства от запушване. В някои модели термопомпи, се ползват пластинчати топлообменници. Те са с по-малки габарити, но са надеждни само при чисти води или серпентини.

  Топлообменниците за вътрешната инсталация са пластинчати от шведска неръждаема стомана на "SWEP". Конструкцията и високото качество на  топлообменника, позволява и постигането на по-високи температури за отопление (над 50 С.)

 

КОМПРЕСОРЪТ е тип “SCROLL”

 

Това е “сърцето” на термопомпата. Изискванията към компресора са: нисък шум, надежност, дълъг експлоатационен срок. Тези изисквания напълно се покриват с новия тип компресори. Специфичното е, че принципът е нов - няма бутала и цилиндри и т.н. Има две спирални глави поставени “една в друга”, от които едната е неподвижна. Водещи производители са Daikin, Copeland, Sanyo, Hitachi..

 

 - Ново - Стардартно има трети топлообменник за дозагряване на водата в бойлера до 70 С.

 - Ново - Вътре в помещенията са използва стандартна тръбна инсталация от всички разновидности

Много е просто

Електромагнитно поле движи в кръг подвижната спирала и тя компресира по стените си фреона без да има триене.