ВЪТРЕШНА отоплителна (охл.) система

Отговор с цени и бр.


Отоплително/охладителна система
- За всяко помещение се предвижда конкретно техническо решение. Има два типа системи - само за отопление или отопление и охлаждане. Разликата е във вътрешните отоплителни тела. Водните конвектори могат и да охлаждат въздуха през лятото.

Техническо помещение Основните компоненти, захранващия агрегат, помпи, бойлер и други се разполагат в техническо помещение

Вътрешна инсталация - Тръби, фитинги, изолация, циркулационни помпи, ресивер, регулатори и други компоненти. Вътрешната система е необходима за пренос на топлина (или студ) до всички помещения на потребителя.

Тръбите за вертикалните щрангове са PPR (полипропилен), а за хоризонталното лъчево разпределение са PEX (AL).
 За инсталации със риск от замръзване, към водата се добавя и антифриз. Към системата се монтира и ресивер (демпфер), който поема топлинните разширения на циркулационната вода. Циркулацията на водата се осигурява от циркулационна помпа, за която е важно да е безшумна и икономична. За намаляване на  загубите на топлина системата се термоизолира. На всички "високи" точки на системата, се монтират автоматични обезвъздушители.

 

  

 

Конвектори (отопление и охлаждане) - Активен регулиран режим. Многофункционални тела използващи циркулационна вода.

 

Радиатори (отопление) - Пасивни отоплители с циркулационна вода. Безшумни и здрави, но с ниско КПД . Трудна регулация и програмиране.

 

Подово отопление (отопление) - ефективно, нискотемпературно и вградено. Пасивно отопление с циркулационна вода.