Хидрофорни, Помпени и Поливни системи
Проектиране и изграждане на: хидрофорни системи, дренажни помпени системи, пречиствателни станции за питейни и отпадни води, поливни системи .

Как с ВОДАТА се създава комфорт

Тръбни мрежи:

- за локално и централно водоснабдяване;

- за дренажни системи;

- за сондажни кладенци;

- за поливни системи и др.

Помпи:

- сондажни;

- наземни;

- дренажни;

- хидрофорни;

- циркулационни;

- инверторни и др.

 

Помпени системи:

- водоснабдителни;

- сградни инсталации;

- поливни системи;

- охладителни системи;

- специализирани и др.

 

Автоматика:

- датчици и блок за контрол на ниво;

- пресостати;

- манометри;

- датчици за поток;

- инверторен контрол на налягането;

- проточни датчици е автоматика за контрол на сух ход и др.

 

Табла за управление:

- за директно стартиране, звезда-триъгалник,

- за инверторно управление и с плавен пуск(соф стартер);

- за микропроцесорен контрол на цели системи.

 

Съдове за вода:

- мембранни;

- хидрофорни;

- резервоари;

- изравнителни;

- за хранителни цели;

- за агресивни течности;

- вертикални и хоризонтални;

- подземни и наземни.

 

Обработка на терени:

- изкопи;

- канавки;

- терасиране;

- подравняване;

- алпинеуми;

- водни обекти и др..

 

 

Поливна система и Градина

 

На нас се довериха  частни собственици, малки и големи фирми за изграждането на:

 

  • Помпени системи,

  • Дренажни системи,

  • Пречиствателни станции,

  • Водоснабдителни системи,

  • Канализационни системи,

  • Резервоарни системи  и др.

 

Ние Ви предлагаме:

 

- Нашия опит и знания!

- Собствена земекопна техника!

- Собствен специализиран транспорт!

- Квалифициран персонал!

- Конкурентни цени!

 

Виж раздел ГРАДИНА !

Не се притеснявайте да ни питате за всичко което Ви интересува !

Sofia:  контакти