Реално термопомпата отнема от природата топлинната енергия необходима за Вашето отопление ! Тя се състои от две топлообменни части - "студена" (топлообменник - изпарител на фреон) и "топла" (топлообменник кондензаторна фреон). При изпарение на фреона температурата става много ниска (минус 5-10 градуса - хладилник) и той охлажда водата в изпарителя. При повишаване на налягането на фреоновите пари с компресора, фреонът започва да се кондензира в течност (като отделя +80 градуса) и загрява водата в кондензатора с която се отоплява потребителя.

Количество топлинна енергия при изпарение е приблизително равно на количеството енергия отдадено при кондензация. Тоест имаме ЗАТОПЛЯНЕ за сметка на ОХЛАЖДАНЕ. Охлаждаме земята като затопляме сградата, или обратното според нашето желание. И като знаем че земята е огромен топлинен акумолатор и сезонно почти не се променя в дълбочина под 2м. като запазва температура плюс 10-14 градуса имаме сигурен БЕЗПЛАТЕН енергоизточник.

  ПРИМЕР:    Ако в топлообменник преминат за един час 1000 литра вода и разликата на вход/изход е 10 градуса означава че имаме 10KW/h топлинна енергия. Ако сме загряли водата означава че сме добави топлинна енергия, ако сме изстудили водата означава че сме отнели от нея топлинна енергия.

В двете топлообменни части на термопомпата се движи приблизително еднакво количество вода на час. Това означава че количеството топлинна безплатна енергия която сме взели от земята - е толкова колкото сме получили в отоплителната ни система. Разликата е в качеството - отнели сме я на 14 градуса, а сме я получили в радиатора на 50 градуса. За процеса се използва ел.енергия само за механика. като зависи от температура на водата измерена на изхода на термопомпата -   Статистиката е категорична - парите за отопление с термопомпа са равни на тези за твърдо гориво (и не се трудим ежедневно през зимата.)

                                                            Още  информация за термопомпите