ИНСТАЛАЦИИ  -  INSTALLATION

 

Схеми на свързване

 

Свързване към съществуващи радиатори

 

Свързване на термопомпа ВЪЗДУХ/ВОДА

 

Свързване на термопомпа ВОДА/ВОДА (1)

 

Свързване на термопомпа ВОДА/ВОДА (2)

 

Свързване на термопомпа ВОДА/ВОДА (3)

 

Схема на хидравличен разпределител 1990

 

Схема на свързване на локални термопомпи