Вкопана ЗЕМНА СЕРПЕНТИНА за термопомпа

за модел GEOTOK-WW използващ  земна серпентина с циркулиращ разреден АНТИФРИЗ

Вкопани земни серпентини по време на изпълнението. Всички тези наши обекти работят целогодишно и перфектно !

  • Необходима площ - за 100 кв.м. сграда - са необходими 1 или 2 канавки с обща площ 50-80 кв.м. около сградата или по границата на терена.

  • Тръбата за серпентината е "Профилиран полиетилен" (РЕ-RIF Ф32мм.)

  • Дълбочината на серпентината под земята е  2 - 3 м., в зависимост от терена, вида и влажността на почвата. (телефон за консултация със специалист)

  • Схемата на серпентината - се състои от отделни "спирални фиби" всяка от тръба с дължина 100-200м., свързани с колектори в събирателна шахта. Полагат се по индивидуален проект съобрасен с почвата и терена.

  • Ширина на канавките - 1,2 м.за една сепрентина или 2,3 м. да двойна.

  • Дължина на канавките - В зависимост от проекта и схемата съществуват два начина на полагане - едноетажно или двуетажно в канавки по 20м.

  • Дължина на тръбата - за всеки 10KW топлинна мощност - от 200 до 400 м тръба в зависимост от характеристиките на почвата и схемата от проектанта.

  • Монтаж - в канавките се полагат "спиралнте фиби" като около тръбите се уплътнява влажна почва без остри камъни. Отстоянието между отделните фиби и кръгове да е минимум 30 см. Преди затрупването на тръбите се полага 15см. глинест слой без камъни, който се намокря обилно и уплътнява.

  • Помпата е обикновенна циркулационна - с дебит и напор съобразени със  големината на серпентината и дебита необходим за термопомпата.

Затворена система с вкопана земна серпентина е по-икономично за изпълнение и доста по-сигурно от сондажите и кладенците! Няма риск от запушване, безводие и наводнение.

ПРИМЕР:  за къща 300-400 кв.м.

Термопомпа модел GEOTOK 30WW

Серпентина общо 1200 м. тръба Ф32 (РЕ-RIF)

Площ за разполагане 230 кв.м.

 ПРИМЕРИ други.                          Цени: виж ТУК

Фото1   Фото2   Фото3

Отговор с цени и бр.

Позволете ни да ви изберем ние най-подходящата за Вас вкопана серпентина.

Имаме богат опит и разполагаме със собствена техника за серпентини. Изпълняваме обектите - "до ключ".