Дебит на вода необходим на термопомпа

за модел GEOTOK-WW използващ вода от кладенец или сондажна термодвойка

ПРИМЕР: за 10KW топлинна мощност е необходим дебит 1 куб.м. за час. Водата от сондаж до 10 куб.м.  на денонощие се ползва безплатно за собствени битови цели - поливане, миене и др.

Ако чрез кладенеца се дренират основите на сградата, то водата е "дренажна" и няма ограничения за дебита.

  • Дълбочината на сондиране е от 8 до 30 м., в зависимост от мястото.

  • Диаметърът на сондиране е 30 см., филтровата колона е 16 см., около нея се запълва със ситен филц за филтър.

  • Помпата е потопяема, сондажен тип неръждаема и е с диаметър 10 см.

  • или се ползва (ако има) - съществуващ кладенец с доказан дебит във времето.