ВЯТЪРНИ ГЕНЕРАТОРИ на ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Генератори за БИЗНЕС Генератор за ЛОКАЛНО захранване

 - ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ -

Вятърните електрически генератори превръщат енергията на вятъра в електрическа енергия. Тоест - получаваме безплатна електрическа енергия.  ~220V или  ~380V
 Имa два типа  вятърни генератори:
- ГОЛЕМИ (над 80-100KW и използвайки вятър над 5м/сек.) с кули над 30м и за включване към националната електрическата мрежа;
- МАЛКИ ( до 20KW и използвайки вятър над 2.5м/сек.) с кули около 10м. и за локално електрозахранване на обекти.
 Втората група са конструирани да стартират при СЛАБ вятър ( над 9 km/h ), което ги прави масово приложими. Те се комбинират с акумулаторна батерия, чрез която се осигурява непрекъснато и равномерно захранване на обекта чрез локална електро мрежа.

 Къде се монтира ?
Работата на ветрогенератора е пряко свързана с МЯСТОТО на монтаж и височината на кулата. То определя количеството ветрова енергия която можем да преобрезуваме. Най-добре е вятърът да е среден по сила и постоянен.

 

Малките ветрогенератори започват да работят при 2,5 м/сек. (9 km/h) и достигат максимума си над 5-6 м/сек., докато големите промишлени ветрогенератори започват да работят при 4-5 м/сек. и достигат максимума си над 10 м/сек.

 • Преди да се пристъпи към монтаж се проверява наличието и характеристиките на вятър (за предпочитане постоянен) в годишен мащаб. Необходимата информация може да бъде получена и от статистическа справка от Института по Метеорология и Хидрология или да бъдат направени собствени измервания на показателите в избраното от Вас място през годината. получаване на средна стойност.Съществуват 119 метеорологични станции в България, които регистрират скоростта и посоката на вятъра. Налични са данни за период от над 30 години. Работата на турбината зависи от скоростта и турболентността на вятъра, височината на кулата и плътността на въздуха, затова е важно да се познава потенциала в избрания за инсталиране регион на страната и условията, при които е получен.

  ПРИМЕР за 10-12м над повърхността на земята : (за гр София и Софийското поле, и района на Предбалкана).  Най-висока там е скоростта на вятъра през зимата (февруари, март), а най-ниска - през есента (септември, октомври). Добре е изразен денонощният ход на скоростта на вятъра, предвид наличието на планинско-долинна циркулация в Предбалкана.

  > Средната многогодишна скорост на вятъра е от 2,4 м/сек. до  3,6 м/сек. това е равно на 8-13 km/h.

  > Ветрови потенциал по сезони е: Зима 38%, Пролет 29%, Лято 16%, Есен 17% от средногодишния.

  > Полезен ветрови  потенциал (постоянен), като процент от общия потенциал при различна скорост на вятъра:

     скорост, m/s : (2,0-4,5) 29,7%,   (4,5-5,5) 19,2%,   (5,5-7,5) 9,7%,   (7,5-11)  6,9%,  (11-20) 6,0%,  (над 20) 3,0%.

  Това предполага достатъчна средногодишна ветрова мощност в обсега на ветрогенератора. На височина 30 m над повърхността на земята ветровият потенциал е приблизително два пъти по-голям.

 • Второто условие на което трябва да отговаря мястото (за малките ветрогенератори) е да е сравнително близко до консуматора на ел.енергията. Полагането на кабели на разстояние над 200-300м.(според изискванията за безопастност) оскъпява инвестицията и носи риск от повреди по трасето.

   

  ВИЖ ВИДЕО - - 4 бр. генератори по 2 KW - монтирани до София на производствено предприятие.

Монтажа на малките ветрогенератори се извършва сравнително лесно и без специална техника. До 5KW се сглобяват на земята и се изправят "на ръка". Основата е сглобяема метална тръба (6-10м) укрепена със 4-8 бр. стоманени въжета. Средният клас (10-50KW) се монтират с помоща на автокран.
Големите промишлени ветрогенератори са с височина на кулата 20-60 и повече метра. Те са сложни инжинерни съоръжения и са предмет на конкретен инвестиционен проект.

Този въпрос касае САМО малките ветрогенератори за битова употреба (0,3-2,5 KW). Те са с малка мощност и произвеждат 24V-60V. В комплекта има стабилизатор на напрежение и преобразувател за 220V. Към ветрогенератора се включват 2 до 5бр. акумолатори по 12V (необслужваеми) с цел да буферират и стабилизират подаваното към консуматора напрежение. Продават се свободно на пазара на цени като автомобилните. Тези акумолатори осигуряват продължително захранване на потребителя и без наличие на вятър. Когато се заредят акумолаторите, ветрогенератора спира да се върти.
 Ако монтираният  ветрогенератор е с мощност над 3KW, към него се монтира електромер чрез който Електроразпределителното предприятие изкупува 100% произведената от ветрогенератора ел.енергия по цена с 50% по-висока от тази на които потребителя купува. По този начин Държавата стимулира използването на  ветрогенераторите.

Съществуват две основни ценови групи ветрогенератори. Важен е произхода им. Европейското и американско производство е скъпо и висококачествено. Китайското и Руското е евтино и среднокачествено. НО - резултатът е същия! И двата типа произвеждат предвидената електическа енергия при еднакви ветрови условия.
> Конструктивно и принципно са еднакви. По габарити също са еднакви. По надежност, здравина и дълговечност също са еднакви.
> Различават се по дизайн, по качество на боядисването и най-важно - ПО ЦЕНАТА.
РАЗЛИКАТА в цените е 50% в полза на  Китайските и Руските. Това е ключов елемент който определя срока на изплащане на вложените във ветрогенератор пари. Някой страни от Европейският съюз и САЩ имат дотации при закупуването на ветрогенератор при условие че той се използва на тяхна територия. България, независимо че е член на Общността, все още не подпомага закупуването на ветрогенератори, но все пак подпомага собствениците при експлоатацията чрез пълно изкупуване на произведената ел енергия по преференциални цени.

• Осветление на сгради, паркинги, паркове
• Захранване на офис оборудване
• Захранване на охранителни и поддържащи системи
• Захранване на климатични инсталации
• Захранване на вентилатори и аспирации
• Задвижване на помпи за вода
.
• Задвижване на помпи
и горелки към котли.
• Задвижване на помпи за пречиствателни станции на басейни и др.
• Обекти с автономен режим на работа без поддръжка дълго време
• Високопланински ретранслатори и релейни станции
• Метеорологични станции
• Високопланински хижи и хотели
• Битови и стопански обекти без електрически линии
• Продажба на излишната електрическа енергия на НЕК

Когато решите да имате ветрогенератор - просто се обадете на фирмата доставчик!
Специалист ще посети мястото, ще прегледа къде ще искате да се включи захранването, къде ще мине кабелът и др.подробности.и безплатно ще получите ОФЕРТА с всички подробности.

В срок от една седмица  Вие може да имате монтиран и работещ ветрогенератор.

Възможноста за пълно автоматизиране на процеса на работа – създава цялостен комфорт при експлоатацията.


   Не!  Ветрогенераторите са предвидени за работа при тежки външни условия. По препоръка на производителя на всеки 3 години трябва да се гресира което отнема 30 минути.

Сметката е много проста.
Ветрогенератор с мощност до 10KW, произвежда целогодишно електрическа енергия, която усреднено се равнява на около 45-55% от инсталираната мощност. Малките ветрогенератори ползват и много слаб вятър със скорост 2м./сек. При подходящо място може да постигне и по-голямо производство.
    ПРИМЕР - ветрогенератор 2KW за една година произвежда 9000 KW/h. Цената на произведената ел. енергия определя срока на изплащане Това означава че си връщате 100% вложените за ветрогенератор пари за кратък срок, и той Ви остава да работи за в бъдеще.
 По данни на вече монтирани и работещи съоръжения (вятърни паркове) в Европейския съюз, е общо прието че големите и скъпи ветрогенератори се изплащат за срок от 5-7 години. Но на този въпрос не може да се отговори еднозначно, защото зависи от това как ще бъде направено сравнението, каква ще бъде изкупната цена в периода на експлоатация. Има много подходи за извършването на такъв анализ, а има и готови софтуерни продукти, които позволяват точно изчисляване на възвръщането на една такава инвестиция.