Какъв ще е Вашия разход за отопление с термопомпа Вода-Вода,

 ако замените съществуващия начин на отопление на Вашето жилище.

Сравнение на разходите при различните видове отопление.

Какви са годишните Ви разходи за отопление ?    

   лева

Вид на използваното гориво в момента:    

Разходите Ви с термопомпа (вода-земя/вода) ще бъдат:    

   лева
Гориво (енергия) Калоричност Калоричност в kWh
Нафта 10516 kcal/kg 12.23 kWh
Ел. енергия 860 kcal/kWh 1.0 kWh
Природен газ 8000 kcal/m3 9.28 kWh
Дървесни пелети 4207 kcal/kg 4,88 kWh
Донецки въглища 5759.9 kcal/kg 6.70 kWh
Дърва 2796.3 kcal/kg 3.25 kWh
Термопомпа с COP 4+ 3612 kcal/kWh 13.25 kWh

Назад към