При изграждане на многоетажни сгради с различна етажна собственост, се изработва една вкопана земна серпентина. Оразмеряването на серпентината е достатъчно за едновременна и максимална натовареност на отоплителната (климатична) система в сградата. Във всяко жилище (или офис) се монтира локална термопомпа за стенен монтаж. Тази схема позволява индивидуално заплащане на разходите и индивидуална експлоатация в предпочитан режим на работа.

Използването на локални термопомпи гарантира висока енергийна ефективност на сградата като цяло, чрез намаляване на топлинните загуби от общи части и използване на програмирано локално (етажно) отопление и охлаждане. През цялата година потребителят разполага и с гореща вода в бойлера загрят от термопомпата.

Разходите през зимата са РАВНИ на отопление с камина с водна риза.

Разходите през лятото са НАПОЛОВИНА от комбинацията бойлер на ток плюс климатик.