Забележка: Часовете в долния край на таблицата (за вертикалните колони), изразяват сбор от време при определена температура

 за целия отоплителен сезон. Данните са статистически за гр. София.