Доставка и Монтаж на ТЕРМОПОМПА

Електронна Оферта

В стремежа си да Ви информираме и улесним, предлагаме следната последователност:

  1. Попълване и изпращане на запитването за Електронна Оферта или контакт с нас по телефон, или запитване по e-mail, или посещение в офиса ни - виж (контакти).

  2. Наш специалист посещава обекта за оглед, среща и консултация. (за извън София се заплаща транспорт)

    • ако е на проектно ниво - Организира се среща между Проектанта, Инвеститора (клиента) и наш представител.

    • ако сградата е завършена - Наш специалист посещава обекта и консултира Клиента.

СЛЕД ПРЕЦЕНКА на ВЪЗМОЖНОСТИТЕ на ТЕРЕНА и НЕОБХОДИМОТО за СГРАДАТА

 се ИЗБИРА МОДЕЛ на ТЕРМОПОМПАТА (WW или AW или AWM)

ако към сградата има прилежащ терен (двор) се избира модел WW / WWH (вода-вода)

ако жилището или офиса е част (етаж) от сградата се избира модел AW (въздух-вода)

 

 Вода(Земя)/Вода (GEOTOK ....WW)

Въздух/Вода (GEOTOK ....AW)

Прави се Вертикално Електронно Сондиране ВЕС (само при специфични терени и при терени в планинска местност). Това изследване дава информация за геоложката структура в дълбочина до 100м., както и за водопропускливост на почвата, предпоставките за наличие и ниво на вода.

Срок до 5 дни

Цена от 150 до 200 лв.

-

Изготвя се техническо задание. В резултат от предварителното проучване, наш специалист изготвя заданието като го съгласува с възложителя. Изготвя се ценова сметка.

Срок до 2 дни.

(безплатно)

Изготвя се техническо задание за оферта. В резултат от предварителното проучване, наш специалист изготвя заданието като го съгласува с възложителя.Изготвя се ценова сметка.

Срок до 2 дни.

(безплатно)

Сключва се Договор за изпълнение.

( в него се фиксират всички срокове и цени )

Сключва се Договор за изпълнение.

( в него се фиксират всички срокове и цени )

Изработва се Сондаж (или сондажна термодвойка) или се изкопава канавка и се полага земна СЕРПЕНТИНА.

 Срок от 5 до 10 дни.

-

Монтира се ХИДРОФОР - ако има сондаж и водата се ползва и за други цели.

Срок от 2 до 5 дни

-

Монтират се ВЪТРЕШНА ТРЪБНА МРЕЖА и ТЕЛА.

(ако няма съществуваща инсталация)

Срок според големината от 7 до 20 дни

Монтират се ВЪТРЕШНА ТРЪБНА МРЕЖА и ТЕЛА.

(ако няма съществуваща инсталация)

Срок според големината от 7 до 20 дни

Доставя се и се монтира ТЕРМОПОМПА.

Срок от 10 до 20 дни.

Доставя се и се монтира ТЕРМОПОМПА.

Срок от 5 до 10 дни.

ОБЩО - 30 дни

ОБЩО - 20 дни

 

Забележка: Сроковете се застъпват !