СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ "ВВ" (Водно-Вакумни)

 - ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ -

Kакво е “слънчев колектор”?

Слънчевите колектори превръщат слънчевите лъчи в топлинна енергия.
Историята на усъвършенстване на слънчевите колектори е приблизително следната:
 1. Тъмна основа върху която тече вода.
 2. Съд за вода боядисан в черно.
 3. Тръби боядисани в черно разположени на открито в които циркулира вода.
 4. Плосък слънчев колектор. Представлява термо изолирана основа, серпентини от тръби на тъмна основа и покрити със стъкло.
След развитие на технологиите след 1950г., се въвежда селективното покритие които позволява и използването на по-коляма част от спектъра на слънчевата светлина като работят дори при облачно време.
 1. Плосък слънчев колектор със селективно покритие на тръбите и тъмната основа.
 2. Сухи Вакумни колектори. - Двустенни тръби със селективно покритие на вътрешната и вакуум между тях за термоизолация. Вътре в центъра на тръбата е монтирана метален прът или метална тръба която се нагрява и в горния си край отдава топлината на вода или антифриз. Монтират се само във вертикално положение с водния колектор от горната страна.
 3. Водно Вакумни колектори. - Различават се от сухите по това, че водата или антифриза циркулира вътре във вакумните тръби и директно контактува с горещата повърхност, като по този начин отнема по-голямо количество топлина и топлинните разширения на конструкцията и на уплътненията на стъклените тръби са нищожни. Също така могат да се монтират не само във вертикално положение. Те на този етап на развитие на технологиите, те са максимално ЕФЕКТИВНИ и НАДЕЖДНИ.

  ВНИМАНИЕ! - Външно  моделите по т. №2 и №3  не се различават! За отопление на БАСЕЙН виж ТУК!

Вакумните тръби изолират 100% загубите от външната температура, а селективното специално покритие на вътрешната тръба преобразува маскимално слънчевите лъчи в топлина. Вакуумната тръба е изработена от борсиликатно стъкло и издържа на градушка с размер до 25 мм.

Целта на слънчевият колектор е освен да "произвежда" топлина, е да бъде максимално здрав и да работи максимално във времето без да се нуждае от ремонти и подмяна на части и уплътнения. Водно Вакумните колектори работят много по-устойчиво в сравнение със Сухите Вакумни колектори защото рисковете от прегряване са отстранени. При сухите (при липса на консумация на топлина), температурата на металната тръба или прът в центъра на стъклената може да достигне над 200° градуса и през ноща да спадне под -15°. При такъв диапазон след известна употреба първо се напукват керамичните и синтетични уплътнители и колектора и той започва да тече. Отстраняването на тези дефекти води до пълно разглобяване и е технически трудно. Затова новото поколение слънчеви колектори са "ВВ" (водно-вакумни), Циркулиращата в медни тръби вода (или антифриз) вътре в стъклената тръба на мястото на металния прът осигурява стабилен температурен диапазон на работа, а оттам и висока ефективност и надежност.

 Къде и как се монтира ?
Работата на слънчения колектор е пряко свързана с МЯСТОТО на монтаж и ориентацията посока ЮГ. Те определят количеството слънчева енергия която попада върху него. Най-добре е слънчевите лъчи постояненно и фронтално да огряват колектора. Но се допускат и отклонения свързани с архитектурата и естетическият изглед на сградата. За разлика от предишнште модели слънчеви колектори предлаганите от нас "ВВ" могат да се монтират както хоризонтално така и с вертикално разположение на тръбите. Течността която циркулира във вакумните тръби облива работната повърхност без значение от начина на монтаж. Единствено не е желателно събирателният колектор да е от горната страна с цел да може да се източва на 100% течността от колектора при сервиз или при случай на сезонно използване само с вода както е при някой външни басейни.

Преди да се пристъпи към монтаж се проверява здравината на основата (покрив, стена, ограда и т.н.), както и възможността тръбите с топла вода да се свържат с консуматора. Необходимата информация може да бъде Ви бъде предоставена от наш специалист при поискване.Съществуват много възможности за монтаж и всяка основа на която ще се монтира слънчевия колектор, има съответната специфика. Може и Вие сами да прецените възможността за монтаж, но желателно е специалист да Ви предостави нужната информация. Това е свързано с надежността на монтажа и съответно с гаранционните условия.

 

 

 

 

Монтажа на слънчевите колектори се съпътсвува с монтаж и на "водна" система (тръби, циркулационна помпа, контролер и др.) Те са предмет на конкретно решение съобразено с функционалността на системата.

Този въпрос касае всички слънчеви колектори. Най-добре е колекторът като мощност да е съобразен с средната консумация от потребителя или да има топлинен буфер като басейн например. Но това не винаги е възможно и затова се налага да се предвиди такава ситуация и решение на проблема.
 
Има ДВА принципа за решаване:
 • топлината трябва да отвежда вън от системата. Този вариант е широко използван към момента. Технически това се решава чрез използване на студената вода във водопровода или с малък водно/въздушен модул (калорифер). Второто решение е за предпочитане поради високата цена на питейната вода.Цената на мини калорифер е 150-180лв. и все повече навлиза в практиката.
 • системата трябва да спре да генерира топлина. Тъй-като технически е неудачно в такива случай слънчевият колектор да се покрива за да се предпази от слънчевата светлина, то той се изпразва временно от циркулиращия в него флуид (вода или антифриз).

Съществуват две основни ценови групи СКЪПИ и ДОСТЪПНИ !  Важен е произхода им. Европейското и американско производство е скъпо и висококачествено. Китайското е на половин цена и също е висококачествено. Ефективността и здравината е същата! И двата типа произвеждат предвидената топлинна енергия при еднакви  условия.
> Конструктивно и принципно са еднакви. По габарити също са еднакви. По надежност, здравина и дълговечност също са еднакви.
> Различават се по ПО ЦЕНАТА.
 
РАЗЛИКАТА в цените е 50% в полза на  Китайските. Това е ключов елемент който определя срока на изплащане на вложените пари. Някой страни от Европейският съюз и САЩ имат дотации при закупуването на слъвчеви колектори при условие че те се използват на тяхна територия. България, независимо че е член на Общността, все още не подпомага закупуването и използвонито на слънчеви колектори за топла вода. Вероятно се смята, че използването на ел.енергия, газ или дърва за загряване на топла вода не касае Държавата, а само самите потребители. Или перифразирано по аналогия с давещите се:
Проблемът на потребителите - е проблем САМО на самите потребители.
Но ако потребителят е разумен и не чака някой да реши проблемите му, той реагира сам. Вместо да заплаща енергията на доставчиците, той може да ползва безплатната природна енергия и да бъде независим от цените на платената енергия които постоянно се повишават.

• Отопление на сгради
Загряване на вода в БОЙЛЕРИ за всякакви цели
Подгряване на климатични и вентилационни инсталации
Загряване на вода за пречиствателни станции и др.
Загряване на вода за басейни и др. (специфика при отопление на басейн виж ТУК)
• Високопланински ретранслатори и релейни станции
• Метеорологични станции
• Високопланински хижи и хотели
• Битови и стопански обекти

Когато решите да имате слънчев колектор - просто ни се обадете !
Наш специалист ще посети мястото, ще прегледа къде ще искате да се включи топлоподаването, къде ще минат тръбите и др.подробности. Безплатно ще ви направим ОФЕРТА с всички подробности.

В срок от една седмица  Вие ще имате монтиран и работещ слънчев колектор. За моделите над 10KW срокът за доставка и монтаж е две седмици.

 • Ако желаете можем да автоматизираме работата на конкретни уреди

 • Ако желаете можем да автоматизираме потреблението в комбинация с други енергоизточници.

Възможноста за пълно автоматизиране на процеса на работа – създава цялостен комфорт при експлоатацията.


   Не!  Слънчевите колектори "ВВ" са предвидени за работа при тежки външни условия. Ако в системата циркулира атнифриз е желателно края на всяка есен, да се проверява концентрацията и при необходимост да се корегира. Ние можем да вършим това по Ваше желание.

 За какъв срок се изплаща слънчевия колектор?
Сметката е много проста.
Правилно изчислената соларна система трябва да осигури между 50 и 70 процента "слънчев принос" от традиционно използваната топлинна енергия. Месечните икономии зависят от количеството топла вода, която се изразходва, обема на бойлера и цената на традиционната енергия, която се използва за загряване на водата.
По статистика - четиричленно семейство изразходва вода около 200 литра на ден. Така средногодишната икономия е в рамките на 3990 квтч.
 
    ПРИМЕР - за една година слънчев панел за фамилна къща произвежда 3990 KW/h. Цената на тази топлинна енергия с електрически бойлер  е: за 1 KW/h = 0,019 лв. Това прави спестяване на 758 лева на година. Слънчев колектор с окомплектовка към този момент струва с монтажа около 1860 лв.
    Това означава че си връщате 100% вложените пари за срок от 2 година, и той Ви остава да работи за в бъдеще.
  Но ако максимално усвоявате или съхранявате произведената топлинна енергия, срокът на възстановяване на вложените пари може да бъде и по кратък..

    Сметката е много проста.  Виж Соларни водни помпи и раздел Градина за сфера на приложение. Когато има слънце - тече вода (или филтрува басейн) . Има къщи които се охлаждат безплатно чрез кладенец (или сондаж) в двора,  след това водата минава през водоскоци и полива тревата .... Всичко това - безплатно.