ИЗБОР на ТЕРМОПОМПА

Отговор с цени и бр.

  

Видовете термопомпени системи са две основни групи (според енергоизточника).

Има и комбиниран модел който е приложим навсякъде и ползва всички енергоизточници.

 • "Въздушна" - извлича топлинна енергия от околния въздух

  • модел "въздух-вода". (воден чилър) Състои се от една вентилаторна секция (за външен въздух) и воден топлообменник за свързване с вътрешна тръбна инсталация "парно". Принципа на работа е следният: извлича енергия от външния въздух, като я отдава в концентриран вид на водата движеща се във вътрешната инсталация. Известни са под наименованието "водни чилъри". Вътрешните тела могат да бъдат както големи радиатори, така и конвектори. Разликата е че конвекторите могат да се ползват и за охлаждане през лятото. Имат недостатък зимата когато температурите падат под 0 градуса (замръзва външното тяло). Пада мощността и се налага периодично обезскрежаване. В новите модели GEOTOK-AW е вграден допълнителен програмируем нагревател за работа до - 20 градуса и се осъществява пълноценно отопление.

   

 • "Водна" - извлича топлинна енергия от земята

  • модел "вода-вода" (най-популярния модел). Състои се от един корпус с вградени два водни топлообменника. Един през който преминава вода (или флуид) с температурата на земята и един за свързване с вътрешна тръбна инсталация "парно". Монтира се вътре в сградата. Принципа на работа е следният: извлича енергия от земята, като я отдава в концентриран вид на водата движеща се във вътрешната тръбна инсталация "парно". Вътрешните тела могат да бъдат както радиатори или лири, така и конвектори. Разликата е че конвекторите могат да се ползват и за охлаждане през лятото. За този модел също е необходима вкопана серпентина или сондаж (кладенец). Преимущество е че през лятото охлаждането на помещенията може да става индиректно с температурата на земята без разход на електроенергия за термопомпата. Работи високоефективно без значение каква е температурата на външния въздух.(кратък филм)

 • КОМБИНИРАНА - "Въздушно-Водна" - извлича топлинна енергия от околния въздух или от земята.

  • модел "AWM". Състои се от две вентилаторни секций - за външен въздух и за вътрешен въздух. Съчетава функциите на всички горни модели. Перфектно техническо решение с най-висока ефективност - защото по време на работа избира автоматично по-добрия енергоизточник. Работи високоефективно без значение каква е температурата на външния въздух.


НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТЕРМОПОМПИ КАКТО И НАПРАВА НА ЗЕМНА СЕРПЕНТИНА ИЛИ СОНДАЖ .

Доказано най-ефективни са термопомпите вода/вода. Те са и най-сигурни при експлоатация - особено тези със "земна серпентина". Освен че топлят ефективно, те охлаждат и целогодишно топлят битовата гореща вода над 60 градуса, както и басейн, джакузи и други подобни.


     За правилно решение от Ваша страна е необходимо да знаете:

 1. Ако имате съществуващ сондаж или кладенец дали има необходимия дебит (измерва се с водомер за 24 часа).

 2. Да се ориентирате дали е възможно при Вас да бъде направена вкопана земна серпентина (можем да Ви консултираме).

 3. Да обмислите въпросите свързани с модела на отоплителните тела.

 4. Да изберете модел и цена на термопомпа. (за което можем да Ви консултираме)

Площ на сградата   квадратни метра Вътрешна височина сантиметра
Вид сграда

апартамент

къща

промишлена 

Климатична зона

крайбрежна / градска / мека зима

полупланинска / извън градска

планинска / студена зима

Вид саниране

 без термоизолация с дървена дограма

 5см термоизолация и PVC дограма

 8см термоизолация и PVC дограма

Местоположение

 сенчесто и ветровито

 полу-слънчево и средно ветровито

 слънчево и малко ветровито

Вид остъкляване

нормално остъкляване (под 35%)

голямо остъкляване (над 40%)

Вид Термопомпа

 WW - вода-вода

 AW - въздух-вода

Термопомпа с топлинна мощност kW (необходима инсталирана мощност)